Wednesday, July 22, 2020

July 22, 2020 Posted by Publisher , No comments

Song » Manasoka Madhukalasam / మనసొక మధుకలశం

Song Details:Actor : Vishwaas / విశ్వాస్  ,Actress : Saranya / శరణ్య ,Music Director : O.P.Nayyar / ఒ.పి.నయ్యర్  ,Lyrics Writer : Acharya Atreya / ఆచార్య ఆత్రేయ  ,  Vennelakanti / వెన్నెలకంటి  ,Singer : S p balu / యస్ పి బాలు ,Song Category : Sad & Patho songs
manasoka madhukalashaM
pagilE varakE adi nityasuMdaraM
manasoka madhukalashaM
pagilE varakE adi nityasuMdaraM
manasoka madhukalashaMmaracina mamatokaTI
mari mari pilicinadI
maracina mamatokaTI
mari mari pilicinadI
okatIyanI paritaapamai
okatIyanI paritaapamai
manasoka madhukalashaM
pagilE varakE adi nityasuMdaraM
manasoka madhukalashaMtolakari valapokaTI
alapula tolacinadI
tolakari valapokaTI
alapula tolacinadI
gata janmalaa anubaMdamai
gata janmalaa anubaMdamaimanasoka madhukalashaM
pagilE varakE adi nityasuMdaraM
manasoka madhukalashaM
pagilE varakE adi nityasuMdaraM
manasoka madhukalashaM 
Click here to hear the song
మనసొక మధుకలశం
పగిలే వరకే అది నిత్యసుందరం
మనసొక మధుకలశం
పగిలే వరకే అది నిత్యసుందరం
మనసొక మధుకలశంమరచిన మమతొకటీ
మరి మరి పిలిచినదీ
మరచిన మమతొకటీ
మరి మరి పిలిచినదీ
ఒకతీయనీ పరితాపమై
ఒకతీయనీ పరితాపమై
మనసొక మధుకలశం
పగిలే వరకే అది నిత్యసుందరం
మనసొక మధుకలశంతొలకరి వలపొకటీ
అలపుల తొలచినదీ
తొలకరి వలపొకటీ
అలపుల తొలచినదీ
గత జన్మలా అనుబందమై
గత జన్మలా అనుబందమైమనసొక మధుకలశం
పగిలే వరకే అది నిత్యసుందరం
మనసొక మధుకలశం
పగిలే వరకే అది నిత్యసుందరం
మనసొక మధుకలశంఈ పాట వినాలంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

0 comments:

Post a Comment