Sunday, July 5, 2020

Seetayya » Idigo Rayalaseema gadda      సీతయ్య » ఇదిగో రాయలసీమ గడ్డ

July 05, 2020 Posted by Publisher , No comments

Song » Idigo Rayalaseema gadda / ఇదిగో రాయలసీమ గడ్డ
Song Details:Actor : Harikrishna / హరికృష్ణ  ,Actress :Music Director : M.M.Keeravani / ఎమ్. ఎమ్. కీరవాణి  ,Lyrics Writer : C.Narayana Reddy / సి.నారాయణ రెడ్డి  ,Singer : S p balu / యస్ పి బాలు ,Song Category : Others
pa: idigO rAyalasIma gaDDa... dIni kadha telusukO telugu biDDa    ||3||

I gaDDalO pagalu segaloddurA... I maTTilO netturolakoddurA            ||idigo||

ca: patita pAvanuDu tirupati vEMkaTESvaruDu...

sarva rakShakuDu SrISaila mallESvaruDu...

koluvunnadI sImalOnE

raMkeliDu lEpAkShi basavanna SilpaM...

raNaBEri ninadiMcu caMdragiri durgaM....

nelakonnAdI nElalOnE...

ca: haruni kaMTikE kannarpiMcina kannappa BaktavaruDU

vijaya nagara sAmrAjya duraMdhara kRuShNarAya BUvidhuDu

caritra kekkina dharaNi idi....

padAlanE svarapadhAla naDipina annamayya kRutulu

iha parAla kalipina vIrabrahmEMdra tatvagatulu

alalai poMgina avani idi...||2|| aMdukE... ||I gaDDalO || ||idigo||

ca: telladorala haDalettiMcina uyyAla vADa narasiMhAreDDi

kO: vaMdEmAtaraM

maDama tippaka svarAjya saMgrAmaM naDipina kaDapa kOTareDDi....

kO: vaMdEmAtaraM

gADicerla kallUri... sadASivaM pappUri

haMpaNNa...liMgaNNa.. ShEkpIr rabiyAbi

okkarA... iddarA ... padugurA...A nUrgurA...

eMdareMdarO tyAgamOrtulaku janmamiccina janani yidi... ||idigo||

aMtaTi ciraMtana niraMtara vikasvara vaiBavaMtO virAjillina

rAyalasIma ... mana raitannala  sIma...InADu duShkara muShkara

Saktula duraMtAlatO atalAkutalamavutuMTE

cUstU uMTArA... cUstUnE uMTArA...kO: lEdu...lEdu....

ayitE... yuvata vikramiMcAli... navata viplaviMcAli...

nAgoMtuna garjiMcE nAdamE mahAdyamamai

kuLLina I vyavasdakE kottanetturekkiMcAli

sarikotta carita sRuShTiMcAli.....||2||
ప: ఇదిగో రాయలసీమ గడ్డ... దీని కధ తెలుసుకో తెలుగు బిడ్డ    ||౩||

ఈ గడ్డలో పగలు సెగలొద్దురా... ఈ మట్టిలో నెత్తురొలకొద్దురా            ||ఇదిగొ||

చ: పతిత పావనుడు తిరుపతి వేంకటేశ్వరుడు...

సర్వ రక్షకుడు శ్రీశైల మల్లేశ్వరుడు...

కొలువున్నదీ సీమలోనే

రంకెలిడు లేపాక్షి బసవన్న శిల్పం...

రణభేరి నినదించు చంద్రగిరి దుర్గం....

నెలకొన్నాదీ నేలలోనే...

చ: హరుని కంటికే కన్నర్పించిన కన్నప్ప భక్తవరుడూ

విజయ నగర సామ్రాజ్య దురంధర కృష్ణరాయ భూవిధుడు

చరిత్ర కెక్కిన ధరణి ఇది....

పదాలనే స్వరపధాల నడిపిన అన్నమయ్య కృతులు

ఇహ పరాల కలిపిన వీరబ్రహ్మేంద్ర తత్వగతులు

అలలై పొంగిన అవని ఇది...||౨|| అందుకే... ||ఈ గడ్డలో || ||ఇదిగొ||

చ: తెల్లదొరల హడలెత్తించిన ఉయ్యాల వాడ నరసింహారెడ్డి

కో: వందేమాతరం

మడమ తిప్పక స్వరాజ్య సంగ్రామం నడిపిన కడప కోటరెడ్డి....

కో: వందేమాతరం

గాడిచెర్ల కల్లూరి... సదాశివం పప్పూరి

హంపణ్ణ...లింగణ్ణ.. షేక్పీర్ రబియాబి

ఒక్కరా... ఇద్దరా ... పదుగురా...ఆ నూర్గురా...

ఎందరెందరో త్యాగమోర్తులకు జన్మమిచ్చిన జనని యిది... ||ఇదిగొ||

అంతటి చిరంతన నిరంతర వికస్వర వైభవంతో విరాజిల్లిన

రాయలసీమ ... మన రైతన్నల  సీమ...ఈనాడు దుష్కర ముష్కర

శక్తుల దురంతాలతో అతలాకుతలమవుతుంటే

చూస్తూ ఉంటారా... చూస్తూనే ఉంటారా...కో: లేదు...లేదు....

అయితే... యువత విక్రమించాలి... నవత విప్లవించాలి...

నాగొంతున గర్జించే నాదమే మహాద్యమమై

కుళ్ళిన ఈ వ్యవస్దకే కొత్తనెత్తురెక్కించాలి

సరికొత్త చరిత సృష్టించాలి.....||2||

0 comments:

Post a Comment