Sunday, July 19, 2020

Mirapakaai » Gadi Talupulu      మిరపకాయ్ » గది తలుపులు

July 19, 2020 Posted by Publisher , No comments

Song » Gadi Talupulu / గది తలుపులు

Song Details:Actor : Ravi teja / రవి తేజ  ,Actress : Deeksha seth / దీక్షాసేథ్  ,  Richa Gangopadhyaya / రిచా గంగోపాధ్యాయ  ,Music Director : Thaman S.S. / తమన్ యస్ . యస్.  ,Lyrics Writer : Sirivennela / సిరి వెన్నెల ,Singer : Geetha madhuri / గీతా మాధురి  ,  Karthik / కార్తీక్ ,Song Category : Others
pallavi :

 gadi talupulu gaDiyalu bigisenuchoosukO mahaanubhaavaa

 adi telisina biDiyamu jaDisenu eMdukO

 talamunakala talapula alajaDi daenikO grahiMchalaevaa

 aramarikala teraviDu alikiDi pOlchukO taelchukO

 uDikae eeDutO paDalaekunnaa

 dayatO nannaadukO darikostunnaa

 korikae ee kOrikae vivaristunnaa

 ninu taakae gaalitO vinipistunnaa

 ramaNi rahasya yaatana chooSaa

 tagu sahaayamai vachchaeSaa

 kanuka adaraka bedaraka naa jaMTae kOrukO chaerukO

IIuDikaeII

 chal^.. nuvvaMta avasta paDutunnaa

 adaMta samasya kaadannaa

 chilakarO chiTikelO tapana taggiMchipOlaenaa



 charaNaM : 1

 aaSagilliMdani dhyaasamaLliMdani iMta gallaMta neevallae laelemmani

 vachchi niMdiMchanee techchi aMdiMchanee OrchukOlaeni aapasOpaalanee

IIaaSagilliMdaniII

 paData prayaasa gamanistunnaa nae tayaarugaanae unnaa

 sogasu virivilO virisina priyabhaaraM diMchukO paMchukO

 idigO teesukO edanae unnaa

 nidhulannee dOchukO evaraemannaa



 charaNaM : 2

 aggiravvaMTinee daggaravvaalanee kevvumaMToo iToo siggupOvaalani

 cheppakuMDaa vini cheMtakostaavani guMDe cheppiMdilae gurtupaTTaavani

IIaggiravvaMTineeII

 telisi mareMdukee aalasyaM takshaNaM tathaastanukuMdaaM

 nivuru vadilina nippulu niluvella mOjutO raajukO

 urikae oohalO viharistunnaa

 matipOyae maayalO munakaestunnaa

IInuvvaMtaII


 
 
Click here to hear the song
పల్లవి :

 గది తలుపులు గడియలు బిగిసెనుచూసుకో మహానుభావా

 అది తెలిసిన బిడియము జడిసెను ఎందుకో

 తలమునకల తలపుల అలజడి దేనికో గ్రహించలేవా

 అరమరికల తెరవిడు అలికిడి పోల్చుకో తేల్చుకో

 ఉడికే ఈడుతో పడలేకున్నా

 దయతో నన్నాదుకో దరికొస్తున్నా

 కొరికే ఈ కోరికే వివరిస్తున్నా

 నిను తాకే గాలితో వినిపిస్తున్నా

 రమణి రహస్య యాతన చూశా

 తగు సహాయమై వచ్చేశా

 కనుక అదరక బెదరక నా జంటే కోరుకో చేరుకో

 ॥ఉడికే॥

 చల్.. నువ్వంత అవస్త పడుతున్నా

 అదంత సమస్య కాదన్నా

 చిలకరో చిటికెలో తపన తగ్గించిపోలేనా



 చరణం : 1

 ఆశగిల్లిందని ధ్యాసమళ్లిందని ఇంత గల్లంత నీవల్లే లేలెమ్మని

 వచ్చి నిందించనీ తెచ్చి అందించనీ ఓర్చుకోలేని ఆపసోపాలనీ

 ॥ఆశగిల్లిందని॥

 పడత ప్రయాస గమనిస్తున్నా నే తయారుగానే ఉన్నా

 సొగసు విరివిలో విరిసిన ప్రియభారం దించుకో పంచుకో

 ఇదిగో తీసుకో ఎదనే ఉన్నా

 నిధులన్నీ దోచుకో ఎవరేమన్నా



 చరణం : 2

 అగ్గిరవ్వంటినీ దగ్గరవ్వాలనీ కెవ్వుమంటూ ఇటూ సిగ్గుపోవాలని

 చెప్పకుండా విని చెంతకొస్తావని గుండె చెప్పిందిలే గుర్తుపట్టావని

 ॥అగ్గిరవ్వంటినీ॥

 తెలిసి మరెందుకీ ఆలస్యం తక్షణం తథాస్తనుకుందాం

 నివురు వదిలిన నిప్పులు నిలువెల్ల మోజుతో రాజుకో

 ఉరికే ఊహలో విహరిస్తున్నా

 మతిపోయే మాయలో మునకేస్తున్నా

 ॥నువ్వంత॥




 
ఈ పాట వినాలంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

0 comments:

Post a Comment