Monday, July 13, 2020

Mallanna » Excuse me      మల్లన్న » ఎక్స్

July 13, 2020 Posted by Publisher , No comments

Song » Excuse me / ఎక్స్
Song Details:Actor : Vikram / విక్రమ్ , Shreya / శ్రేయ ,},{SongDetails:Music Director : Devisree prasad / దేవి శ్రీ ప్రసాద్  ,},{SongDetails:Lyrics Writer : Sahithi / సాహితి ,},{SongDetails:Singer : Suchitra / సుచిత్ర ,},{SongDetails:Song Category : Others
pallavi :

 excuse me misTar^ mallanna (2)

 O kaaphee taagudaaM aavOnaa

 haaTaakOlDaa nuvvae taaki chooDu... pOvae pOvae

 excuse me misTar^ mallanna

 O laaMg^ Draiv^ pOdaaM aavOnaa

 slOvaa speeDaa nuvvae tOli chooDu... pOvae

 oTTi sim^ kaarDu eMpTee ai pyaaD^

 ninnu svich^ aan^ cheyyaDamae vaesTu

 hach^ bul^ Daag^ pichchi peekaakku

 naaku TachchivvakuMTaenae saephu

 el^ bOrDu raey^ el^ bOrDu

 eppuDekkutaav^ meyinrODDu

 pOvae pOraa pOvae pOraa (2)

 pOvae pOraa pOvae pOraa pOvae pOraa pOpOpO

IIexcuse meII

 excuse me mis^ subbalachchimi

 yuvar^ yaakTiviTees^ aar^ tappu lachchimi

 nee maaTaa teeroo kuppae goppa lachchimi... pOvae pOvae charaNaM : 1

 aey^ mallanna nee sTayilae choosi thril^ aynaa

 naa aMdaM choosi nee manasulO beMgainaa Chee beTTaenaa

 nee aMdaM valla kaadu nee hiMsa valla chittayinaa

 nee chaetiki maatraM chikkutaanaa

 jagamaemaayannaaDaa vaemanna praemae laedannaaDee mallanna

 abba abba abba peddalu annaarabbaa

 kaamigaakaa mOkshagaami manishae kaalaeDabbaa

 Dabbaa Dabbaa Dabbaa pOvae pOpula Dabbaa

 rOjoo neetO bau bau aMTae  laiphae naaku debba

 hiTlar^ kooturaa hiTlar^ kooturaa

 praema oodareTTi nannu chaMpoddae

 liMkan^ tammuDaa liMkan^ tammuDaa

 vaedaaMtaM cheppamaaku ee poddae

 kaaSmeeraa kRshNaaneeraa idi taelani tagaraaraa

IIpOvaeII IIexcuse meII charaNaM : 2

 aey^ aeMTi tega Ovar^ chaestunnaav^

 aeM cheyyanivvaTlaedae

 nuvvu chaduvukunnadaanivae kadaa

 ninnu chadavaDaM raavaTlaedae

 hey^ tappukO nuvvu oppukO

 idigO chooDu maMchi mooD^ ayyO...

 chaedaa chaedaa chaedaa naa maaMTaTaenae chaedaa

 nannae kaadu aMTae raepu neekae kaadaa baadha

 hey^ pOdaa pOdaa pOdaa naapaina aaSae pOdaa

 garals^ veMTa gaisae paDitae chaapTar^ klOjae aypOdaa

 uppu mooTalaa uppu mooTalaa

 laiph^ laaMg^ ninnu naenu mOstaalae

 O loTTipiTTalae loTTipiTTalae vaMdareTlu neekannaa aMdagattelae

 rammaMdi ee raakumaari pleej^ raaraa Traak^ maari

IIpOvaeII IIexcuse meII

 nee lippu hippu chaalaa chappa lachchimi
పల్లవి :

ఎక్స్ క్యూజ్  మీ మిస్టర్ మల్లన్న (2)

 ఓ కాఫీ తాగుదాం ఆవోనా

 హాటాకోల్డా నువ్వే తాకి చూడు... పోవే పోవే

 ఎక్స్క్యూజ్ మీ మిస్టర్ మల్లన్న

 ఓ లాంగ్ డ్రైవ్ పోదాం ఆవోనా

 స్లోవా స్పీడా నువ్వే తోలి చూడు... పోవే

 ఒట్టి సిమ్ కార్డు ఎంప్టీ ఐ ప్యాడ్

 నిన్ను స్విచ్ ఆన్ చెయ్యడమే వేస్టు

 హచ్ బుల్ డాగ్ పిచ్చి పీకాక్కు

 నాకు టచ్చివ్వకుంటేనే సేఫు

 ఎల్ బోర్డు రేయ్ ఎల్ బోర్డు

 ఎప్పుడెక్కుతావ్ మెయిన్రోడ్డు

 పోవే పోరా పోవే పోరా (2)

 పోవే పోరా పోవే పోరా పోవే పోరా పోపోపో

 ॥ఎక్స్ క్యూజ్  మీ॥ ఎక్స్ క్యూజ్  మీ మిస్ సుబ్బలచ్చిమి

 యువర్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ తప్పు లచ్చిమి

 నీ మాటా తీరూ కుప్పే గొప్ప లచ్చిమి... పోవే పోవే చరణం : 1

 ఏయ్ మల్లన్న నీ స్టయిలే చూసి థ్రిల్ అయ్నా

 నా అందం చూసి నీ మనసులో బెంగైనా ఛీ బెట్టేనా

 నీ అందం వల్ల కాదు నీ హింస వల్ల చిత్తయినా

 నీ చేతికి మాత్రం చిక్కుతానా

 జగమేమాయన్నాడా వేమన్న ప్రేమే లేదన్నాడీ మల్లన్న

 అబ్బ అబ్బ అబ్బ పెద్దలు అన్నారబ్బా

 కామిగాకా మోక్షగామి మనిషే కాలేడబ్బా

 డబ్బా డబ్బా డబ్బా పోవే పోపుల డబ్బా

 రోజూ నీతో బౌ బౌ అంటే  లైఫే నాకు దెబ్బ

 హిట్లర్ కూతురా హిట్లర్ కూతురా

 ప్రేమ ఊదరెట్టి నన్ను చంపొద్దే

 లింకన్ తమ్ముడా లింకన్ తమ్ముడా

 వేదాంతం చెప్పమాకు ఈ పొద్దే

 కాశ్మీరా కృష్ణానీరా ఇది తేలని తగరారా

 ॥పోవే॥ ॥ఎక్స్ క్యూజ్  మీ॥ చరణం : 2

 ఏయ్ ఏంటి తెగ ఓవర్ చేస్తున్నావ్

 ఏం చెయ్యనివ్వట్లేదే

 నువ్వు చదువుకున్నదానివే కదా

 నిన్ను చదవడం రావట్లేదే

 హెయ్ తప్పుకో నువ్వు ఒప్పుకో

 ఇదిగో చూడు మంచి మూడ్ అయ్యో...

 చేదా చేదా చేదా నా మాంటటేనే చేదా

 నన్నే కాదు అంటే రేపు నీకే కాదా బాధ

 హెయ్ పోదా పోదా పోదా నాపైన ఆశే పోదా

 గరల్స్ వెంట గైసే పడితే చాప్టర్ క్లోజే అయ్పోదా

 ఉప్పు మూటలా ఉప్పు మూటలా

 లైఫ్ లాంగ్ నిన్ను నేను మోస్తాలే

 ఓ లొట్టిపిట్టలే లొట్టిపిట్టలే వందరెట్లు నీకన్నా అందగత్తెలే

 రమ్మంది ఈ రాకుమారి ప్లీజ్ రారా ట్రాక్ మారి

 ॥పోవే॥ ॥ఎక్స్ క్యూజ్  మీ॥ 

 నీ లిప్పు హిప్పు చాలా చప్ప లచ్చిమి

0 comments:

Post a Comment