Monday, July 20, 2020

Mahatma » Indiramma Inti peru      మహాత్మ » ఇందిరమ్మ ఇంటి పేరు

July 20, 2020 Posted by Publisher , No comments

Song » Indiramma Inti peru / ఇందిరమ్మ ఇంటి పేరు

Song Details:Actor : Srikanth / శ్రీకాంత్ ,Actress : Bhavana / భావన ,Music Director : Vijay Antony / విజయ్ ఆంథోనీ ,Lyrics Writer : Sirivennela / సిరి వెన్నెల ,Singer : S p balu / యస్ పి బాలు ,Song Category : Folk Songs
raGupati raaGava raajaraaM
patita paavana sItaaraaM
Ishwar allaa tErO naaM
sab kO sammati dE bhagavaaniMdiramma iMTi pEru kaadu raa gaaMdhI
Urikokka vIdhi pEru kaadura gaaMdhI
iMdiramma iMTi pEru kaadu raa gaaMdhI
Urikokka vIdhi pEru kaadura gaaMdhI
karensI nOTu mIda ilaa naDi rODDu mIda
manaM cUstunna bomma kaadura gaaMdhI
bharatamaata talaraatanu maarcina vidhaataraa gaaMdhI
tarataraala yama yaatana tIrcina varadaatara gaaMdhI
iMdiramma iMTi pEru kaadu raa gaaMdhI
Urikokka vIdhi pEru kaadura gaaMdhIraamanaamamE talapaMtaa prEma dhaamamE manasaMtaa
aashrama dIkSha swataMtra kaaMkSha aakRuti daalcina avadhUta
apurUpaM aa carita...
karma yOgamE janmaMtaa dharma kShEtramE bratukaMtaa
saMbhavaami yani prakaTiMcina alanaaTi kRuShNa bhagavadgIta
I bOsi nOTi taataa..
manalaagE O kanna talli kanna maamulu maniShi kadaraa gaaMdhI
mahaatmuDaMTU mannana poMdE sthaayiki peMcada aayana spUrti
satyaa hiMsala maargaajyOti.. navashakaanikE naaMdi..raGupati raaGava raajaraaM
patita paavana sItaaraaM
Ishwar allaa tErO naaM
sab kO sammati dE bhagavaan
raGupati raaGava raajaraaM
patita paavana sItaaraaM
Ishwar allaa tErO naaM
sab kO sammati dE bhagavaanguppeDu uppunu pOgEsi nippula uppenagaa cEsi
daMDiyaatranE daMDayaatragaa muMduku naDipina adhinEta..aa
sisalaina jagajjEta
carakaa yaMtraM cUpiMci swadEshi sUtraM nErpiMci
nUlupOgutO madapaTEnugula baMdhiMcaaDura jaatipita aa
saMkalpa balaM cEta
sUryuDastamiMcani raajyaaniki paDamara daarini cUpina kraaMti
tUrupu tellaarani naDiraatriki svECcaabhaanuDi prabhaata kraaMti
padavulu kOrani paavana mUrti hRudayaalElina cakravarti..
ilaaMTi naruDoka DilaaTalaMpai naDiyaaDina InaaTi saMgati
namma raadani nammakamuMdE muMdutaraalaki ceppaMDisarvajana hitaM naa mataM
aMTaraanitanaanni aMtaH kalahaalani aMtaM cEsEMdukE
naa aayuvaMtaa aMkitaM..hE raaM...
 

 
Click here to hear the song
రఘుపతి రాఘవ రాజరాం
పతిత పావన సీతారాం
ఈశ్వర్ అల్లా తేరో నాం
సబ్ కో సమ్మతి దే భగవాన్ఇందిరమ్మ ఇంటి పేరు కాదు రా గాంధీ
ఊరికొక్క వీధి పేరు కాదుర గాంధీ
ఇందిరమ్మ ఇంటి పేరు కాదు రా గాంధీ
ఊరికొక్క వీధి పేరు కాదుర గాంధీ
కరెన్సీ నోటు మీద ఇలా నడి రోడ్డు మీద
మనం చూస్తున్న బొమ్మ కాదుర గాంధీ
భరతమాత తలరాతను మార్చిన విధాతరా గాంధీ
తరతరాల యమ యాతన తీర్చిన వరదాతర గాంధీ
ఇందిరమ్మ ఇంటి పేరు కాదు రా గాంధీ
ఊరికొక్క వీధి పేరు కాదుర గాంధీరామనామమే తలపంతా ప్రేమ ధామమే మనసంతా
ఆశ్రమ దీక్ష స్వతంత్ర కాంక్ష ఆకృతి దాల్చిన అవధూత
అపురూపం ఆ చరిత...
కర్మ యోగమే జన్మంతా ధర్మ క్షేత్రమే బ్రతుకంతా
సంభవామి యని ప్రకటించిన అలనాటి కృష్ణ భగవద్గీత
ఈ బోసి నోటి తాతా..
మనలాగే ఓ కన్న తల్లి కన్న మాములు మనిషి కదరా గాంధీ
మహాత్ముడంటూ మన్నన పొందే స్థాయికి పెంచద ఆయన స్పూర్తి
సత్యా హింసల మార్గాజ్యోతి.. నవశకానికే నాంది..రఘుపతి రాఘవ రాజరాం
పతిత పావన సీతారాం
ఈశ్వర్ అల్లా తేరో నాం
సబ్ కో సమ్మతి దే భగవాన్
రఘుపతి రాఘవ రాజరాం
పతిత పావన సీతారాం
ఈశ్వర్ అల్లా తేరో నాం
సబ్ కో సమ్మతి దే భగవాన్గుప్పెడు ఉప్పును పోగేసి నిప్పుల ఉప్పెనగా చేసి
దండియాత్రనే దండయాత్రగా ముందుకు నడిపిన అధినేత..ఆ
సిసలైన జగజ్జేత
చరకా యంత్రం చూపించి స్వదేశి సూత్రం నేర్పించి
నూలుపోగుతో మదపటేనుగుల బంధించాడుర జాతిపిత ఆ
సంకల్ప బలం చేత
సూర్యుడస్తమించని రాజ్యానికి పడమర దారిని చూపిన క్రాంతి
తూరుపు తెల్లారని నడిరాత్రికి స్వేఛ్చాభానుడి ప్రభాత క్రాంతి
పదవులు కోరని పావన మూర్తి హృదయాలేలిన చక్రవర్తి..
ఇలాంటి నరుడొక డిలాటలంపై నడియాడిన ఈనాటి సంగతి
నమ్మ రాదని నమ్మకముందే ముందుతరాలకి చెప్పండిసర్వజన హితం నా మతం
అంటరానితనాన్ని అంతః కలహాలని అంతం చేసేందుకే
నా ఆయువంతా అంకితం..హే రాం...
 
ఈ పాట వినాలంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

0 comments:

Post a Comment