Friday, July 10, 2020

Devullu » Sirula Nosage      దేవుళ్ళు » సిరులునొసగి

July 10, 2020 Posted by Publisher , No comments

Song » Sirula Nosage / సిరులునొసగి
Song Details:Actor : Prudhvi Raj / పృథ్విరాజ్ ,Actress : Raasi / రాశి ,Music Director : Vandemataram Srinivas / వందేమాతరం� శ్రీనివాస్  ,Lyrics Writer : Jonnavithulla / జొన్నవిత్తుల ,Singer : Sujatha / సుజాత ,  Swarnalatha / స్వర్ణలత  ,Song Category : Devotional Songs
sirulunosagi suKashaaMtulu kUrcunu ShiriDI saayi katha
madhura madhura mahimaanvita bhOda saayi prEma sudha
sirulunosagi suKashaaMtulu kUrcunu ShiriDI saayi katha
madhura madhura mahimaanvita bhOda saayi prEma sudha
paaraayaNatO sakala janulaki bhaaraalanu tolagiMcE gaadha
paaraayaNatO sakala janulaki bhaaraalanu tolagiMcE gaadha
sirulunosagi suKashaaMtulu kUrcunu ShiriDI saayi katha
madhura madhura mahimaanvita bhOda saayi prEma sudhaShiriDi graamamulO oka baaluni rUpamulO 
vEpaceTTu kiMda vEdaaMtigaa kanipiMcaaDu
tana velugunu prasariMcaaDu
pagalu rEyi dhyaanaM paramaatmunilO lInaM
pagalu rEyi dhyaanaM paramaatmunilO lInaM
aanaMdamE aahaaraM cEdu ceTTu nIDayE guru pIThaM
eMDaku vaanaku kRuMgaku I ceTTu kriMdanE uMDaku 
saayi........ saayi raa masIduku ani mahalsaapati pilupuku
masIduku maarenu saayi 
adE ayinadi dwaarakaamayi
akkaDa aMdarU bhaayi bhaayi
baabaa bhOdala nilayamadOyi sirulunosagi suKashaaMtulu kUrcunu ShiriDI saayi katha
madhura madhura mahimaanvita bhOda saayi prEma sudhaKuraanu baibulu gIta okaTani kulamata bhEdamu vaddanE
gaalivaana noka kShaNamuna aapE 
uDikE annamu cEtitO kalipE
raati guMDelanu guDulanu cEse
nITi dIpamulanu veligiMce
pacci kuMDalO nITini tecci pUlamokkalaku pOsi
niMDE vanamunu peMci madhyalO aKaMDa jyOtini veligiMce
kappaku paamuku snEhaM kalipE talli bhaaShaku ardaM telipe
aartula rOgaalanu hariyiMcE
bhaktula baadalu taanu bhariMcE
prEma sahanaM reMDu vaipulaa unnanaaDE gurudakShiNa aDigE
maraNaM jIviki maarpunu telipE
maraNiMci tanu maralaa bratike
saayiraaM saayiraaM saayiraaM saayiraaM
saayiraaM saayiraaM saayiraaM saayiraaM
saayiraaM saayiraaM saayiraaM nIdani naadani anukOvaddane
dhunilO Udi vibhUdiganicce
bhakti velluvalu jaya jaya GOShalu caavaDi utsavamai saagagaa
kaMkaDa haaratulaMdukoni kalipaapaalanu kaDugagaa
sakala dEvataa swarUpuDai vEdashaastramulakatItuDai
sadguruvai jagadguruvai
satyaM caaTE dattaatrEyuDai bhaktuni praaNaM rakShiMcuTakai
jIvana sahacari ani caaTina tana iTuka raayi tRuTilO pagulagaa
paripUrNuDai gurupaurNamai
bhaktula manasulO ciraMjIviyai sharIra sEvaalaMgana cEsi
dEhamu viDicenu saayi
samaadhi ayyenu saayisaayiraaM saayiraaM saayiraaM saayiraaM
saayiraaM saayiraaM saayiraaM saayiraaM
saayiraaM saayiraaM saayiraaM saayiraaM
aKilaaMDakOTi brahmaaMDa naayakaa
shrI samarda sadguru saayinaadha maharaajClick here to hear the song
సిరులునొసగి సుఖశాంతులు కూర్చును షిరిడీ సాయి కథ
మధుర మధుర మహిమాన్విత భోద సాయి ప్రేమ సుధ
సిరులునొసగి సుఖశాంతులు కూర్చును షిరిడీ సాయి కథ
మధుర మధుర మహిమాన్విత భోద సాయి ప్రేమ సుధ
పారాయణతో సకల జనులకి భారాలను తొలగించే గాధ
పారాయణతో సకల జనులకి భారాలను తొలగించే గాధ
సిరులునొసగి సుఖశాంతులు కూర్చును షిరిడీ సాయి కథ
మధుర మధుర మహిమాన్విత భోద సాయి ప్రేమ సుధషిరిడి గ్రామములో ఒక బాలుని రూపములో 
వేపచెట్టు కింద వేదాంతిగా కనిపించాడు
తన వెలుగును ప్రసరించాడు
పగలు రేయి ధ్యానం పరమాత్మునిలో లీనం
పగలు రేయి ధ్యానం పరమాత్మునిలో లీనం
ఆనందమే ఆహారం చేదు చెట్టు నీడయే గురు పీఠం
ఎండకు వానకు కృంగకు ఈ చెట్టు క్రిందనే ఉండకు 
సాయి........ సాయి రా మసీదుకు అని మహల్సాపతి పిలుపుకు
మసీదుకు మారెను సాయి 
అదే అయినది ద్వారకామయి
అక్కడ అందరూ భాయి భాయి
బాబా భోదల నిలయమదోయి సిరులునొసగి సుఖశాంతులు కూర్చును షిరిడీ సాయి కథ
మధుర మధుర మహిమాన్విత భోద సాయి ప్రేమ సుధఖురాను బైబులు గీత ఒకటని కులమత భేదము వద్దనే
గాలివాన నొక క్షణమున ఆపే 
ఉడికే అన్నము చేతితో కలిపే
రాతి గుండెలను గుడులను చేసె
నీటి దీపములను వెలిగించె
పచ్చి కుండలో నీటిని తెచ్చి పూలమొక్కలకు పోసి
నిండే వనమును పెంచి మధ్యలో అఖండ జ్యోతిని వెలిగించె
కప్పకు పాముకు స్నేహం కలిపే తల్లి భాషకు అర్దం తెలిపె
ఆర్తుల రోగాలను హరియించే
భక్తుల బాదలు తాను భరించే
ప్రేమ సహనం రెండు వైపులా ఉన్ననాడే గురుదక్షిణ అడిగే
మరణం జీవికి మార్పును తెలిపే
మరణించి తను మరలా బ్రతికె
సాయిరాం సాయిరాం సాయిరాం సాయిరాం
సాయిరాం సాయిరాం సాయిరాం సాయిరాం
సాయిరాం సాయిరాం సాయిరాం నీదని నాదని అనుకోవద్దనె
ధునిలో ఊది విభూదిగనిచ్చె
భక్తి వెల్లువలు జయ జయ ఘోషలు చావడి ఉత్సవమై సాగగా
కంకడ హారతులందుకొని కలిపాపాలను కడుగగా
సకల దేవతా స్వరూపుడై వేదశాస్త్రములకతీతుడై
సద్గురువై జగద్గురువై
సత్యం చాటే దత్తాత్రేయుడై భక్తుని ప్రాణం రక్షించుటకై
జీవన సహచరి అని చాటిన తన ఇటుక రాయి తృటిలో పగులగా
పరిపూర్ణుడై గురుపౌర్ణమై
భక్తుల మనసులో చిరంజీవియై శరీర సేవాలంగన చేసి
దేహము విడిచెను సాయి
సమాధి అయ్యెను సాయిసాయిరాం సాయిరాం సాయిరాం సాయిరాం
సాయిరాం సాయిరాం సాయిరాం సాయిరాం
సాయిరాం సాయిరాం సాయిరాం సాయిరాం
అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకా
శ్రీ సమర్ద సద్గురు సాయినాధ మహరాజ్
 
ఈ పాట వినాలంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

0 comments:

Post a Comment