Tuesday, July 28, 2020

Bhaktha Kannappa » Om Namassivaya      భక్త కన్నప్ప » ఓం నమశ్శివాయ

July 28, 2020 Posted by Publisher , No comments

Song » Om Namassivaya / ఓం నమశ్శివాయ

Song Details:Actor : Krishnam Raju / కృష్ణం రాజు  ,Actress : Vanisree / వాణిశ్రీ ,Music Director : P. Adi Narayana Rao / పి . ఆదినారాయణ రావు ,  Satyam / సత్యం ,Lyrics Writer : Veturi / వేటూరి  ,Singer : V.Ramakrishna / వి.రామకృష్ణ ,Song Category : Devotional Songs
OM namaSSivaaya namO bhavaaya
OMkaara swarUpaaya virUpaaya
namO viShNu rUpaaya
avyayaaya anaMtaaya abhavaaya namOnamaH
takiTataka takiTataka cakita padayugaLaa
nikaTa gaMdasnavita makuTa taTa nigaLaa
saaMdracCaTaapaTala niTala caMdrakaLaa
jayajaya mahadEvaa shivashaMkara
harahara mahadEva abhayaMkaraa
ani dEvatalu shivuni koniyaaDa, paravasha
mmuna shivuDu taaMDavammaaDagaa
kaMpiMcenaMtalO akaala praLayajwaala
jagamulElinavaani sagamu nivverabOye
sagamu migilina vaani mogamu nagavai pOyE
OM namaSSivaaya OM namaSSivaaya
ataDE ataDE arjunuDu 
paaMDava vIra yashOdhanuDu
anitara saadhyamu paashupataastramu
kOri iMdragiri jEri shivunikai
ahOraatramulu cEsenu tapassu 
idi sRuShTiMcenu divya mahassu
nelavaMka talapaaga nemali Ikaga maare
talapaina gaMgamma talapulOniki jaare
nippulu misE kannu nidurOyi boTTaaye
bUdi pUtaku maaru pulitOlu valuvaaye
eruka galgina shivuDu erukagaa maaragaa
talli paarvati maare taane erukatagaa
OMkaara dhanuvugaa odige trishUlammu
kailaasamunu vIDi kadali vaccenu shivuDu
shivuni aanatini shiramuna daalci
mUkaasuruDanu raakShasuDu
varaaha rUpamu dhariMci vaccenu
dharaatalammE adiripOvagaa
ciccara piDugai vaccina paMdini
reccina kOpamutO arjunuDu
maTTupeTTagaa paTTe baaNamu
dhanuvoka cEtanu aMdukoni
maasina kaMTanu cUDakanE - guri
cUsinaMtanE - vEsinaMtanE
talalu reMDugaa vilavilalaaDucU
tanuvu koMDagaa giragira tirugucU
aTu niTu tagilina reMDu baaNamula
asuvulu vIDenu varaahamu
koTTiti nEnani arjunuDu - paDagoTTitinEnani shivuDu-
paTTina paTTu vadalakanE toDakaTTina bIramutO apuDu-
vETanaadi vETunaadi vETaaDE cOTunaadi
ETi tagavu pommani vilumITi palike shivuDu
cEvanaadi cEtanaadi cETerugani ITe naadi
cEvuMTE rammani kanusaiga cEse arjunuDu-
gaaMDIva paaMDitya kaLalugaa baaNaalu
kuripiMce arjunuDu - kaanI apuDataDu 
vEyi cEtula kaartavIryaarjunuDu
OMkaara Gana dhanuShTaMkaaramula tODa
sharaparaMpara kurise haruDu -ayinaa
naruni kaataDu manOharuDu-
citramEmO peTTina guri vaTTidaayE..
astramulE viPalamaayE - shasrtamulE vikalamaayE
savyasaaci kuDi eDamai saMdhiMcuTa maracipOye-
jagatiki sugatini saadhiMcina tala
gaMgaku nelavai kaLakaadaruvai
haribrahmalaku taragani paruvai
atipavitramai-aGalavitramai
SrIkaramai -shubhamaina shivuni tala
adaragaa - sRuShTi cedaragaa
taaDi ettu gaaMDIvamutO -mu
ttaaDi ettugaa edigi arjunuDu 
caMDakOpamuna koTTinaMtanE
talli taMDrula caluva tanuvaina dEvuDu
kOrina varaaliccu koMDaMta dEvuDu
eduTa nilicenu shivuDu edalOni dEvuDu
padamu laMTenu naruDu bhaktitO apuDu
karacaraNa kRutaMvaa-karma vaakkaayajaMvaa
shravaNa nayanajaMvaa - maanasaM vaaparaadhaM
vihita mavihitaMvaa-sarvamE tat kShamaswaa
shivashiva karuNaabdE- shrI mahaadEva shaMBO
namastE - namastE namastE namaH.
 
Click here to hear the song
ఓం నమశ్శివాయ నమో భవాయ
ఓంకార స్వరూపాయ విరూపాయ
నమో విష్ణు రూపాయ
అవ్యయాయ అనంతాయ అభవాయ నమోనమః
తకిటతక తకిటతక చకిత పదయుగళా
నికట గందస్నవిత మకుట తట నిగళా
సాంద్రచ్ఛటాపటల నిటల చంద్రకళా
జయజయ మహదేవా శివశంకర
హరహర మహదేవ అభయంకరా
అని దేవతలు శివుని కొనియాడ, పరవశ
మ్మున శివుడు తాండవమ్మాడగా
కంపించెనంతలో అకాల ప్రళయజ్వాల
జగములేలినవాని సగము నివ్వెరబోయె
సగము మిగిలిన వాని మొగము నగవై పోయే
ఓం నమశ్శివాయ ఓం నమశ్శివాయ
అతడే అతడే అర్జునుడు 
పాండవ వీర యశోధనుడు
అనితర సాధ్యము పాశుపతాస్త్రము
కోరి ఇంద్రగిరి జేరి శివునికై
అహోరాత్రములు చేసెను తపస్సు 
ఇది సృష్టించెను దివ్య మహస్సు
నెలవంక తలపాగ నెమలి ఈకగ మారె
తలపైన గంగమ్మ తలపులోనికి జారె
నిప్పులు మిసే కన్ను నిదురోయి బొట్టాయె
బూది పూతకు మారు పులితోలు వలువాయె
ఎరుక గల్గిన శివుడు ఎరుకగా మారగా
తల్లి పార్వతి మారె తానె ఎరుకతగా
ఓంకార ధనువుగా ఒదిగె త్రిశూలమ్ము
కైలాసమును వీడి కదలి వచ్చెను శివుడు
శివుని ఆనతిని శిరమున దాల్చి
మూకాసురుడను రాక్షసుడు
వరాహ రూపము ధరించి వచ్చెను
ధరాతలమ్మే అదిరిపోవగా
చిచ్చర పిడుగై వచ్చిన పందిని
రెచ్చిన కోపముతో అర్జునుడు
మట్టుపెట్టగా పట్టె బాణము
ధనువొక చేతను అందుకొని
మాసిన కంటను చూడకనే - గురి
చూసినంతనే - వేసినంతనే
తలలు రెండుగా విలవిలలాడుచూ
తనువు కొండగా గిరగిర తిరుగుచూ
అటు నిటు తగిలిన రెండు బాణముల
అసువులు వీడెను వరాహము
కొట్టితి నేనని అర్జునుడు - పడగొట్టితినేనని శివుడు-
పట్టిన పట్టు వదలకనే తొడకట్టిన బీరముతో అపుడు-
వేటనాది వేటునాది వేటాడే చోటునాది
ఏటి తగవు పొమ్మని విలుమీటి పలికె శివుడు
చేవనాది చేతనాది చేటెరుగని ఈటె నాది
చేవుంటే రమ్మని కనుసైగ చేసె అర్జునుడు-
గాండీవ పాండిత్య కళలుగా బాణాలు
కురిపించె అర్జునుడు - కానీ అపుడతడు 
వేయి చేతుల కార్తవీర్యార్జునుడు
ఓంకార ఘన ధనుష్టంకారముల తోడ
శరపరంపర కురిసె హరుడు -అయినా
నరుని కాతడు మనోహరుడు-
చిత్రమేమో పెట్టిన గురి వట్టిదాయే..
అస్త్రములే విఫలమాయే - శస్ర్తములే వికలమాయే
సవ్యసాచి కుడి ఎడమై సంధించుట మరచిపోయె-
జగతికి సుగతి
 
ఈ పాట వినాలంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

0 comments:

Post a Comment