Sunday, July 19, 2020

Ashta Chemma » Hallo antu pilichi      అష్టా చెమ్మా » హల్లో అంటూ పిలిచి

July 19, 2020 Posted by Publisher , No comments

Song » Hallo antu pilichi / హల్లో అంటూ పిలిచి

Song Details:Actor : Naani / నాని ,Actress :Music Director : Kalyani Malik ( Kalyanie Koduri) / కళ్యాణి మాలిక్ (కళ్యాణి కోడూరి ) ,Lyrics Writer : Sirivennela / సిరి వెన్నెల ,Singer : Colours Swathi / కలర్స్ స్వాతి ,Song Category : Others
pallavi :

 hallO aMToo pilichi kallOlaM kaligiMchi illaa rappiMchaavae nannaakarshiMchi

 aMduku needae poochi... eMduku neetO paechi

 ichchaedaedO ichchi... vachchey^ naatO raajee

 kOlakaMTi choopaa kotta aeTi chaepaa

 poolaviMTi toopaa taaLavaa prataapaa

 bedarakae paapaa... vadalani kaipaa

 nuvu kanapaDi kalavarapaDi tega egasina maga manasidi vaaliMdae neepai egirochchi

 naenaegaa aapaa edurochchi...keeDiMchi maeliMchi

 hallO aMToo pilichi kallOlaM kaligiMchi illaa rappiMchaavae nannaakarshiMchi
 charaNaM : 1

 aaraateesaevaaLLu paaraa kaasaevaaLLoo daaraMtaa uMTaaru auraa jaagratta

 eMdarinaemaarustaaM... iMdrajaalaM chaestaaM

 timmini bammini chaeddaaM... manmatha maMtraM vaeddaaM

 raeyilaaMTi maikaM kappukoni uMdaaM

 maayadaari lOkaM kaMTa paDadaMdaaM

 mana aekaaMtaM... manakae  soMtaM

 ashTa dikkulanni dushTa Saktulallae kaTTakaTTukochchi

 chuTTumuTTukuMTae yuddhaaniki siddhaM anukuMdaaM

 padnaalugu lOkaalanu mottaM... muddullO muMchaeddaaM

 aaraateesaevaaLLu paaraa kaasaevaaLLoo daaraMtaa uMTaaru auraa jaagratta
 charaNaM : 2

 pillaki meLLO pustae kaTTaedeppuDaMTa pilliki meLLo gaMTa kaTTaedevaraMTa

 chappuna cheppave chiTTee... chaMpaku oodaragoTTi

 daggira daggira uMDi... taggadu baadara baMdi

 aavuraavuraMdee aakalaaganaMdi aavirekkuvuMdi aMTukOku aMdee

 taTTukODamellaa... muTTukuMTae Dillaa

 vistaraaku niMDa vistariMchi unna ninnu choosi kooDaa

 pastuluMDamani evvaridi SaasiMchina paapaM

 evvaripai choopistaaM kOpaM ayinaa peDataa SaapaM

 hallO aMToo pilichi kallOlaM kaligiMchi illaa rappiMchaavae nannaakarshiMchi

 aMduku needae poochi... eMduku neetO paechi

 ichchaedaedO ichchi... vachchey^ naatO raajee

 kOlakaMTi choopaa kotta aeTi chaepaa

 poolaviMTi toopaa taaLavaa prataapaa

 bedarakae paapaa... vadalani kaipaa

 nuvu kanapaDi kalavarapaDi tega egasina maga manasidi vaaliMdae neepai egirochchi

 naenaegaa aapaa edurochchi... keeDiMchi maeliMchi

 hallO aMToo pilichi kallOlaM kaligiMchi illaa rappiMchaavae nannaakarshiMchi
 
 
Click here to hear the song
పల్లవి :

 హల్లో అంటూ పిలిచి కల్లోలం కలిగించి ఇల్లా రప్పించావే నన్నాకర్షించి

 అందుకు నీదే పూచి... ఎందుకు నీతో పేచి

 ఇచ్చేదేదో ఇచ్చి... వచ్చెయ్ నాతో రాజీ

 కోలకంటి చూపా కొత్త ఏటి చేపా

 పూలవింటి తూపా తాళవా ప్రతాపా

 బెదరకే పాపా... వదలని కైపా

 నువు కనపడి కలవరపడి తెగ ఎగసిన మగ మనసిది వాలిందే నీపై ఎగిరొచ్చి

 నేనేగా ఆపా ఎదురొచ్చి...కీడించి మేలించి

 హల్లో అంటూ పిలిచి కల్లోలం కలిగించి ఇల్లా రప్పించావే నన్నాకర్షించి
 చరణం : 1

 ఆరాతీసేవాళ్ళు పారా కాసేవాళ్ళూ దారంతా ఉంటారు ఔరా జాగ్రత్త

 ఎందరినేమారుస్తాం... ఇంద్రజాలం చేస్తాం

 తిమ్మిని బమ్మిని చేద్దాం... మన్మథ మంత్రం వేద్దాం

 రేయిలాంటి మైకం కప్పుకొని ఉందాం

 మాయదారి లోకం కంట పడదందాం

 మన ఏకాంతం... మనకే  సొంతం

 అష్ట దిక్కులన్ని దుష్ట శక్తులల్లే కట్టకట్టుకొచ్చి

 చుట్టుముట్టుకుంటే యుద్ధానికి సిద్ధం అనుకుందాం

 పద్నాలుగు లోకాలను మొత్తం... ముద్దుల్లో ముంచేద్దాం

 ఆరాతీసేవాళ్ళు పారా కాసేవాళ్ళూ దారంతా ఉంటారు ఔరా జాగ్రత్త
 చరణం : 2

 పిల్లకి మెళ్ళో పుస్తే కట్టేదెప్పుడంట పిల్లికి మెళ్ళొ గంట కట్టేదెవరంట

 చప్పున చెప్పవె చిట్టీ... చంపకు ఊదరగొట్టి

 దగ్గిర దగ్గిర ఉండి... తగ్గదు బాదర బంది

 ఆవురావురందీ ఆకలాగనంది ఆవిరెక్కువుంది అంటుకోకు అందీ

 తట్టుకోడమెల్లా... ముట్టుకుంటే డిల్లా

 విస్తరాకు నిండ విస్తరించి ఉన్న నిన్ను చూసి కూడా

 పస్తులుండమని ఎవ్వరిది శాసించిన పాపం

 ఎవ్వరిపై చూపిస్తాం కోపం అయినా పెడతా శాపం

 హల్లో అంటూ పిలిచి కల్లోలం కలిగించి ఇల్లా రప్పించావే నన్నాకర్షించి

 అందుకు నీదే పూచి... ఎందుకు నీతో పేచి

 ఇచ్చేదేదో ఇచ్చి... వచ్చెయ్ నాతో రాజీ

 కోలకంటి చూపా కొత్త ఏటి చేపా

 పూలవింటి తూపా తాళవా ప్రతాపా

 బెదరకే పాపా... వదలని కైపా

 నువు కనపడి కలవరపడి తెగ ఎగసిన మగ మనసిది వాలిందే నీపై ఎగిరొచ్చి

 నేనేగా ఆపా ఎదురొచ్చి... కీడించి మేలించి

 హల్లో అంటూ పిలిచి కల్లోలం కలిగించి ఇల్లా రప్పించావే నన్నాకర్షించిఈ పాట వినాలంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

0 comments:

Post a Comment